Controllerkarte Floppy Disk

T/2007/05/00008

Floppy Controllerkarte 1993